मोदी टीम सपोर्टर असोसिएशन
के मराठवाडा अध्यक्ष
प्रा. प्रकाश काळे पाटील सर
मास्क वाटते वेळेस.

By नमोन्यूजनेशन

देश सेवा हिच ईश्वर सेवा

error: Content is protected !!