आरती श्री दत्ताची
त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा ।
त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्‍यराणा ।
नेती नेती शब्द न ये अनुमाना ।
सुरवर मुनिजन योगी समाधी न ये ध्याना ।।१।।
जयदेव जयदेव जय श्री गुरुदत्ता ।
आरती ओवाळितां हरली भवचिंता ।।धृ.।।
सबाह्य अभ्यंतरीं तू एक दत्त ।
अभाग्‍यासी कैंसी न कळे ही मात ।
पराही परतली तेथे कैंचा हा हेत ।
जन्ममरणाचा पुरलासे अंत । जयदेव जयदेव..।।२।।
दत्त येऊनियां उभा ठाकला ।
सद्भावे साष्टांगे प्रणिपात केला ।
प्रसन्न होऊनी आशीर्वाद दिधला ।
जन्ममरणाचा फेरा चुकविला । जयदेव जयदेव..।।३।।
दत्त दत्त ऐसें लागलें ध्यान ।
हरपलें मन झालें उन्मन ।
मी तूं पणाची झाली बोळवण ।
एका जनार्दनी श्रीदत्त ध्यान । जयदेव जयदेव..।।४।

By नमोन्यूजनेशन

देश सेवा हिच ईश्वर सेवा

error: Content is protected !!