जिवन चित्र व चारित्र्य :- रामवर्मा आसबे

 

जिवनात चित्र बनवायला वेळ लागत नाही पण जिवनात चारित्र्य बनवायला पुर्ण जिवन लागते त्यामुळे माणसाणे चित्रा पेक्षा चारित्र्याकडे लक्ष दिले पाहिजे
✍️रामवर्मा आसबे ✍️