कोविड तपासणी करण्या साठी येणाऱ्या तालुक्यातील जनतेसाठी नगरसेवक मा.अनिकेत वाघ यांनि सावलि साठि केले नियोजन

कोविड तपासणी करण्या साठी येणाऱ्या तालुक्यातील जनतेसाठी नगरसेवक मा.अनिकेत वाघ यांनि सावलि साठि केले नियोजन