कोरोना वरति मात करायचे आसेल तर होमिओपॅथिक एक वरदान डॉक्टर :- संदेश शहा

कोरोना तसेच इतर विषाणूजन्य आजारावर होमिओपॅथी व हर्बल औषधे रामबाण : डॉ. संदेश शहा व डॉ. राधिका शहा, इंदापूर.
डॉ. संदेश शहा मो 9922419159
डॉ. राधिका शहा मो 7972544521
डॉ. संदेश शहा हर्बल वर्ल्ड, सुश्रुत हॉस्पिटल, दत्त मंदिर मागे, इंदापूर जि. पुणे.