आन्न पुन्हा गरम केल्यानंतर अन्न खाणे आरोग्यासाठी चांगले नाही

आन्न पुन्हा गरम केल्यानंतर अन्न खाणे आरोग्यासाठी चांगले नाही*. अन्न गरम केल्याने त्याची चव वाढू शकते परंतु त्याचा आरोग्यावर वाईट