प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील अग्रीम रकमेचे वाटप सुरु – धनंजय मुंडे

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील अग्रीम रकमेचे वाटप सुरु – धनंजय मुंडे आतापर्यंत 965 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप मुंबई, दि. 17