Category: कामधेनु

डॉ. ल.म.आसबे
कामधेनु परिवार
महाराष्ट्र

विरळा एखादा डॉ. ल.म.आसबे ( कामधेनु परिवार )

*विरळा एखादा* प्रवाहाच्या विरोधात उभे रहाला ताकद लागते आणि त्याच्या विरोधात प्रवास करायला त्यापेक्षाही जास्त ताकद लागते. अशी प्रवाहाच्या विरोधात उभी राहणारी माणसे आणि प्रवाहाच्या विरोधात प्रवास करणारी माणसे समाज…

अ धि का र* ✊🏾 _righT / auThoriTy_डॉ.ल.म.आसबे ( कामधेनु परीवार)

⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️ ✊🏾 *अ धि का र* ✊🏾 _righT / auThoriTy_ ◼️◼️◼️◼️◼️◼️ प्रत्येक व्यक्तीला आपला कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रांमध्ये अधिकार हवा असतो. ⛓️आपले कोणीतरी ऐकावे, ⛓️आपण कोणालातरी आदेश द्यावा ⛓️आणि तो…

🚁 *सैनिकहो तुमच्यासाठी*  डॉ. ल.म.आसबे(कामधेनु परिवार )

🚁 *सैनिकहो तुमच्यासाठी* सीमेवरचा जवान आज प्रत्येक भारतीयांच्या जीवनातील खरा क्षत्रिय आहे. 🪖 *आपल्या जीवनातील _सुखाचा पहारेकरी_ आणि _दुःखाचा भागीदार_ हा सैनिकच आहे.* 🪖आज आपल्या घरात उपभोगत असलेले सर्व सुख,…

अज्ञानाची कबुली* डॉ. ल.म.आसबे ( कामधेनु परिवार)

*अज्ञानाची कबुली* _*आपल्याला काही कळत नाही, हे ज्याला मनापासून मान्य असते*, त्यालाच जीवनात अपेक्षित असलेले ज्ञान सहज प्राप्त होते_. ज्ञान मिळवण्यासाठी हाच खरा मूलभूत अधिकार आहे. *माणूस स्वतःच्या अज्ञानाला जेवढा…

कर्तृत्वाला लागलेली कीड अहंकार डॉ. ल.म.आसबे (कामधेनु परिवार )

कर्तृत्वाला लागलेली कीड* ▶️ *_अहंकार_* 🪐🪐🪐🪐🪐🪐🪐🪐 अहंकाराचा जन्म आपल्या कर्तृत्वातूनच होत असतो. _जन्माला आल्यानंतर आपले *अस्तित्व, कर्तृत्व आणि अमरत्व* सिद्ध झालेच पाहिजे, हाच *खरा पुरुषार्थ* आहे, परंतु हे सर्व करत…

आई-वडिलांच्या नजरेतील* *आ प ला मि त्र*

*आई-वडिलांच्या नजरेतील* *आ प ला मि त्र* ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ आपल्या जीवनात मित्राचे स्थान अनन्यसाधारण आहे, परंतु _जिवाभावाचे मित्र_ संख्येने फार कमी असतात, कदाचित यासाठी भाग्य असावे लागते. *जीवाभावाचे* या शब्दातच त्या…

स्पर्धा स्वतःशी डॉ. ल.म.आसबे(कामधेनु परीवार)

*स्पर्धा स्वतःशी* आपण इतरांशी स्पर्धा करण्याऐवजी नेहमी स्वतःशीच स्पर्धा करावी, याचा निश्चित आपल्याला फायदा झाल्याशिवाय रहात नाही. दुसऱ्याबरोबर स्पर्धा करण्याला मर्यादा आहेत, समोरचा जसा आहे, त्याच्यापेक्षा आपण चांगले झालो, की…

भेद* डॉ. ल.म.आसबे(कामधेनु परीवार)

*भेद* अंतःकरणात भेद आहे, तोपर्यंत ↘️तुलना, भीती आणि लाज निर्माण होते. जेथे तुलना आहे, तेथे ↘️मत्सर आहे, स्पर्धा आहे, दंभ आणि अहंकार आहे. *आपण कोणापेक्षा तरी* *कमी असतो किंवा जास्त…

असामान्यतेच्या मार्गावरील धोक्याचे वळण*

*असामान्यतेच्या मार्गावरील धोक्याचे वळण* आपल्या आयुष्यातील कोणतीही निर्मिती, आपण गरजेपोटी निर्माण करत असतो. त्यामुळे गरजेनुसार त्या निर्मितीचा आकार आणि व्याप्ती असते. बहुतेक संसारी माणसे याच्या पलीकडे काही निर्माण करण्याची शक्यता…

वेदनेचे फळ*डॉ. ल.म.आसबे ( कामधेनु परीवार)

*वेदनेचे फळ* जगात कोणतीही चांगली निर्मिती होण्यासाठी निसर्गाचे आणि भगवंताचे नियोजन असते, हे नियोजन म्हणजे बिघडलेली परिस्थिती असते. *ज्या ठिकाणी वाईट आहे, त्या ठिकाणीच चांगल्याची गरज असते.* अंधारात दिव्याची गरज…

देवळातील गर्दी* डॉ. ल.म.आसबे (कामधेनु परिवार)

⛳⛳⛳⛳⛳⛳ 📍 *देवळातील गर्दी* 📍 ⛳⛳⛳⛳⛳⛳ कोणात्याही देवळातील गर्दी, ही सर्व भक्तांचीच असते असे नाही, 🦯 हौसे, 🦯गवसे, 🦯नवसे 🦯खिसेकापू, 🦯चोर, 🦯लुटारू, त्याचबरोबर भीतीपोटी देवळात आलेले बरेच असतात. भक्ताची व्याख्या…

क्रांती आणि शांती*डॉ. ल.म.आसबे (कामधेनु परीवार)

*क्रांती आणि शांती* अन्याय आणि अत्याचार करण्याची वृत्ती, घमेंड आणि अहंकारातून निर्माण होते. अशी माणसे नेहमी आपल्यापेक्षा कमजोर आणि दुबळ्या माणसांचा शोध घेत असतात. समाजामध्ये सगळेच सक्षम नसतात, त्यामुळे कमजोर…

स्तु ती चा झ ट का* डॉ. ल.म.आसबे (कामधेनु परीवार)

📍📍📍📍📍📍📍 *स्तु ती चा झ ट का* 📍📍📍📍📍📍📍 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ माणूस स्वभावतः स्तुतीप्रिय आहे. आपली केलेली किंवा झालेली स्तुती आवडत नाही, असा माणूस फार विरळ आहे. *स्तुती ऐकायला गोड वाटत असली,*…

स्वभावाची स्वच्छता*डॉ. ल.म.आसबे (कामधेनु परीवार)

📍📍📍📍📍📍 💎 *स्वभावाची स्वच्छता*💎 📍📍📍📍📍📍 आपल्या स्वतःच्या स्वभावातील दोष शक्यतो लवकर माणसाच्या लक्षात येत नाहीत. आपल्या जवळची माणसे 🎭 आपल्यावर प्रेम करत असल्यामुळे, त्या दोषांकडे दुर्लक्ष करतात आणि 🤦🏽‍♂️परकी माणसे…

निर्मल गंगाजल पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी*डॉ. ल.म.आसबे

निर्मल गंगाजल पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी* ज्यांचे पुण्यशील चरित्र लिहिले,वाचले , सांगितले, ऐकले असता आपल्याला पुण्य प्राप्त होते,त्यांना *पुण्यश्लोक* ही उपाधी लावली जाते. *दृढ निश्चयी आणि आढळ* लहान वयात सीना नदीच्या…

निराधार अवस्थेची किंमत* डॉ. ल.म.आसबे (कामधेनु परिवार)

📍 *निराधार अवस्थेची किंमत* 📍 ◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️ माणूस ज्यावेळेस पूर्ण निराधार होतो, त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने आपल्याजवळ असलेल्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करायला लागतो. *अशा वेळी तो _अंतर्मुख_ होतो, _स्वतःचे परीक्षण आणि निरीक्षण_…

अस्तित्वाची नोंद* :-डॉ.ल.म.आसबे (कामधेनु परीवार)

🦩 *अस्तित्वाची नोंद* 🦩 ◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️ सज्जन माणसे राजकारणात पडत नाहीत, 🤦🏽‍♂️ चुकून एखादा या क्षेत्रात गेला तर त्याला राजकारणी टिकू देत नाहीत आणि त्याचे समाजकारण चालू देत नाहीत. _पक्षविरहित आणि…

*वि श्व गु रू :- डॉ. ल.म.आसबे (कामधेनु परीवार)

💎💎💎💎💎💎 🎓 *वि श्व गु रू* 🎓 💎💎💎💎💎💎 राजकारणात संधीचा फायदा उठवणारी माणसे मोठी होत असतात. राजकारणात संधी शोधायची नसते, तर ती तयार करायची असते. *घडलेली प्रत्येक घटना चांगली असो…

अनिश्चित काळातील निश्चित कर्तव्य*डॉ. ल.म.आसबे (कामधेनु परिवार)

📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍 *अनिश्चित काळातील निश्चित कर्तव्य* 🎯✈️🎯 जीवनातील अनिश्चिततेचा काळ फार भयानक असतो. अशा काळात आपल्यासमोर कोणताच मार्ग दिसत नाही. जीवनाची दिशा दिसण्यासाठी स्थैर्य असावे लागते, 💀आपली मानसिकता अस्थिर असेल तर…

अनिश्चित काळातील निश्चित कर्तव्य*डॉ. ल.म.आसबे (कामधेनु परीवार)

📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍 *अनिश्चित काळातील निश्चित कर्तव्य* 🎯✈️🎯 जीवनातील अनिश्चिततेचा काळ फार भयानक असतो. अशा काळात आपल्यासमोर कोणताच मार्ग दिसत नाही. जीवनाची दिशा दिसण्यासाठी स्थैर्य असावे लागते, 💀आपली मानसिकता अस्थिर असेल तर…

error: Content is protected !!